Om oss

Stovner Eldresenter

VI ØNSKER ALLE OVER 60 ÅR VELKOMMEN.
ELDRESENTERET ER TIL FOR DERE.

Stovner eldresenter driftes med støtte fra Oslo kommune, bydel Stovner.

Er du over 60 år og bor i bydelen, ta kontakt med oss på kontoret. Vi registrerer og skriver ut brukekort til deg. Brukekortet er gratis. Er du bruker, kan du benytte deg av rimelig hår- og fotpleie, alle våre aktiviteter og øvrige tilbud.  Middag og annen god næringsrik mat serveres i vår kafeteria.  Det er også anledning til å bli andelshaver for kr 100,-. Stovner eldresenter er brukerstyrt og de av brukerne som velges inn i styret eller andre sentrale verv er andelshavere. Eldresenteret vil gjerne ha nye andelshavere. Kontakt oss på kontoret så tegner vi en andel for deg og du er med og støtter ditt eldresenter. Dette er et engangsbeløp.

Vårt programblad ”Stela” trykkes 2 ganger i året. Nye program kan hentes på eldresenteret i februar og juni måned. Eldresenteret annonserer også hver uke i Akers Avis Groruddalen med påfølgende ukes program og meny.

Mange lurer på vårt kontonummer for å kunne gi en liten støtte/gave til eldresenteret. Vi er svært takknemlige for alle gaver.

Stovner eldresenters Konto nr: 1609.50.18924.

Revisor: Revisor Anders Bjerke, BDO AS

Kontrolkomitè:

Leder: Bjørn Hallme

Medlem: Odd Thore Øverland

Medlem: Kari Tveit